Chuyên thi công cọc bê tông đổ tại chỗ,Shinmei Gikou và Shinmei Techno

Shinmei Gikou Shinmei Techno telephone number

PHƯƠNG PHÁP KHOAN TOÀN ỐNG VÁCH

  • Phương pháp khoan xoay
  • Phương pháp BKF  (Phương pháp ít tiếng ồn, ít chấn động)
  • Phương pháp SKS  (Phương pháp ít tiếng ồn, ít chấn động)
  • Phương Pháp AC (Phương pháp ít tiếng ồn, ít chấn động)
  • Phương Pháp AK  (Phương pháp ít tiếng ồn, ít chấn động)
  • Phương Pháp Khoan mở rộng đáy  (Phương pháp cọc mở rộng đáy xoay 360o)