CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC,Shinmei Gikou và Shinmei Techno

Shinmei Gikou Shinmei Techno telephone number

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁCCung cấp các phương pháp đa dạng phù hợp với mọi đặc điểm công trình.


■Phương pháp cải tiến

■Phương pháp khoan tuần hoàn nghịch(RCD)

■Phương pháp thi công nền móng dưới sâu

■Khảo sát địa chất

■Phương pháp đặc thù khác

Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu có thắc mắc.


CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC2