Phương Pháp Khoan Mở Rộng Đáy (Phương pháp cọc mở rộng đáy xoay 360°),Shinmei Gikou và Shinmei Techno

Shinmei Gikou Shinmei Techno telephone number

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Phương Pháp Khoan Mở Rộng Đáy (Phương pháp cọc mở rộng đáy xoay 360°)

Phương Pháp Khoan Mở Rộng ĐáyPhương pháp này sử dụng gầu đào mở rộng đáy có thể xoay 360° và có khả năng mở rộng đường kính trục ra từ 200 đến 1000mm.


Hình chiếu bằng Phương Pháp Khoan Mở Rộng Đáy2
Phương Pháp Khoan Mở Rộng Đáy3