PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CẦN TRỤC BÁNH HƠI ĐỂ KHOAN VÀ DỰNG CỌC,Shinmei Gikou và Shinmei Techno

Shinmei Gikou Shinmei Techno telephone number

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CẦN TRỤC BÁNH HƠI ĐỂ KHOAN VÀ DỰNG CỌC

Phương pháp phát huy hiệu quả với các công trình có không gian hẹp, hệ cọc đơn giản.

Hệ thống cần trục bánh hơi có thể thực hiện các công tác như khoan hố cọc, dựng trụ, chuẩn bị mặt bằng,...
Tùy vào chất lượng đất từ đó chọn các thiết bị như máy khoan, gầu đào, búa hơi,.. cho phù hợp.

Ứng dụng Cột, trụ bê tông Công trình nền móng cơ bản
Cột, trụ nói chung Khu vực thi công hẹp
Khoan trên nền đá Các công trình giao thông như biển
báo, cột chống,..
Khoan cọc cho công trình trụ tháp
điện, thu sóng,..
Dựng các cọc, trụ.
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CẦN TRỤC BÁNH HƠI ĐỂ KHOAN VÀ DỰNG CỌC