PHƯƠNG PHÁP KHOAN TUẦN HOÀN NGHỊCH (TONE BORING HOLE),Shinmei Gikou và Shinmei Techno

Shinmei Gikou Shinmei Techno telephone number

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

PHƯƠNG PHÁP KHOAN TUẦN HOÀN NGHỊCH (TONE BORING HOLE)

Phương pháp phát huy hiệu quả đối với các công trình có không gian hẹp, trần làm việc thấp.

Phương pháp khoan tuần hoàn nghịch có thể quản lý chính xác hàm lượng bùn lắng và đơn giản trong công tác xử lý bùn sau khi lắp đặt cốt thép.

Phương pháp ít gây ra chấn động và tiếng ồn lớn khi thi công. Ngoài ra, bằng việc thay đổi đầu khoan, phương pháp có thể thi công được trên đá phong hóa, đá sỏi,..

Ứng dụng Thi công cọc đổ tại chỗ
Thi công nơi có trần làm việc thấp
Thi công nơi có không gian hẹp
PHƯƠNG PHÁP KHOAN TUẦN HOÀN NGHỊCH