PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG BẰNG BÚA HƠI,Shinmei Gikou và Shinmei Techno

Shinmei Gikou Shinmei Techno telephone number

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG BẰNG BÚA HƠI

Phương pháp sử dụng búa hơi để khoan hố cọc, phát huy hiệu quả với nơi có tầng đá cứng, đá tảng.

Phương pháp dựa trên cơ chế dùng búa dội mạnh và nhanh vào tầng đá cứng, đá tảng.

Đất đào sẽ được máy nén khí thổi lên mặt đất thải ra ngoài.

Vì không sử dụng dung dịch ổn định trong quá trình khoan đào, do đó không phải xử lý nước bùn đất. Phương pháp sử
dụng ít thiết bị phụ vì vậy tiện lợi trong công tác vận chuyển, vận hành.

Ứng dụng Thi công cọc chắn, cọc bảo vệ,.. Thi công cọc ống thép
Cọc EPS Thi công trụ bê tông
Khoan đào trên tầng đá cứng Thi công cọc chống sạt lở đất
~PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG BẰNG BÚA HƠI~
Sử dụng xe dựng trụ cỡ nhỏ
Sử dụng xe dựng trụ cỡ nhỏ
(Phương pháp thi công bằng búa hơi)